ЗАРЯ!!!! Встречай нас!
июн 9, 2015
ЗАРЯ!!!! Встречай нас!
июн 9, 2015
Присоединяйтесь
к нам!

Наша задача: защита социально-экономических прав студентов, создания условий для успешной учебы, досуга и отдыха.

Списки прошедших на смены в ССОЛ "ЗАРЯ"  в 2015г!

Наконец-то, наконец-то , публикуем списки прошедших в ЗАРЮ.

Сразу сообщаем, что на 1-ю и 4-ю смены путевки ещё есть, все непрошедшие на 2-ю и 3-ю смены соответственно могут придти и переписать свое заявление.

 

Внимательно прочтите правила продажи путевок!!!!

 

Продажа путевок осуществлется в Профкоме студентов с 11 по 26 июня.

График работы Профкома остался неизменным: по будням с 10:00 до 17:00, напоминаем что 12-14 июня в России выходные)))

 

29 июня - продажа горящих путевок.

Стоимость путевки 4 600 руб.

 

Так же вы можете сразу оплатить проезд (если планируете ехать в ЗАРЮ на университетском автобусе), стоимость проезда 200 руб. в один конец, 400 руб. туда-обратно!!!

Для приобретения путевки при себе необходимо иметь студенческий билет и профсоюзный билет.

  

Ну а теперь сами списки:

 

Списки прошедших в ССОЛ «Заря» на 1 смену:

 

 1. Архипова Л.А. ФзФ 514
 2. Баринова Ю.Л. БФ 0141-2
 3. Белякова М.Г. ММФ 641
 4. Богатырёва А.В. ИЭП 734\2
 5. Богомолова О.В. ММФ 656
 6. Борисов А. ВМК 8403
 7. Буфин Б.А. ЮФ 11-23
 8. Ведь М.В. ФзФ 562М
 9. Волкова Е.И. 562М
 10. Волхонова А.Г. ИЭП 751\8-1
 11. Воронова Т.В. ФлФ 951
 12. Гвоздева В. ВМК 8103
 13. Горячева О.П. Борский Филиал ФНФ 1-15 ФК\17
 14. Григорькин И.И. ФзФ 535
 15. Губанкова О.В. ФсН 14-23
 16. Дворянинова А.И. ВМК 8403
 17. Дикарёв Д.С. РФ 435
 18. Дударчук Е.В. ФзФ 514
 19. Ермакова Т.Н. Борский Филиал ФНФ 1-15 ФК\17
 20. Жбанова А.С. ВМК 8410
 21. Иванова Т.А. БФ 0141-2
 22. Исупова Е.А. ФзФ 561М
 23. Кандалова Т.В. ВМК 85м1
 24. Кирюшина Т.Д. ИЭП 759-3
 25. Козлов Д.С. ВШОПФ 1031
 26. Кононова А. ИЭП 751\8-1
 27. Кострынина Е.Е. ММФ 623
 28. Котомина И.В. ИЭП 751\8-1
 29. Крюкова П.А. ВМК 8203
 30. Кряжева А. ВМК 8101
 31. Кудеров С.А. ФзФ 544
 32. Кузнецова Я. ИЭП 7102-2
 33. Курочкина О.С. ФзФ 554
 34. Лаврентьева А.С. ФзФ 554
 35. Лаврова Ю.В. ВМК 8411
 36. Лебедева Ю.В. ФЛФ 950-М1
 37. Левин В.А. ВМК 8312
 38. Липин А.С. ММФ 658
 39. Ложкина А.О. ИЭП 7201-1
 40. Маркова И.О. ФсН 14-31
 41. Медведева К.Д. ФзФ 524
 42. Мельникова Н.Е. БФ 0141-2
 43. Митрофанова Д.Д. ИМОМИ 3439
 44. Морозова Е.А. ФзФ 542
 45. Мухин Сергей Михайлович М613-2
 46. Нежданова Ю.С. ВМК 8203
 47. Нижегородова О.С. ИЭП 751\8-1
 48. Носкова М.К. ВМК 85м1
 49. Оляс А.В. ЮФ 11-38
 50. Оскиро А.А. ЮФ 11-31
 51. Палагина Е.В. РФ, 441
 52. Пичугин Г.Е. ВМК 8303
 53. Погорельский И.И. ВМК 85М21
 54. Поляшова А.А. ФлФ 951
 55. Пухарев С.А. РФ 427
 56. Ражева А.В. ФСН 14-23
 57. Расторгуева Е.А. ФзФ 533
 58. Руссу А.С. ММФ 614
 59. Савельев В.В. ММФ 634
 60. Савельев Н.В. ВШОПФ 1051
 61. Садова Д.Д. ММФ 633
 62. Самарцев И.В. ФзФ 562М
 63. Сдемин А.Ю. РФ 416
 64. Селюнина В.М. ИЭП 745\2
 65. Сенов Е.И. ФзФ 544
 66. Смирнов Н.В. ФзФ 552М
 67. Солина М. ИЭП 710
 68. Сочев В.Д. ФлФ 926
 69. Суфлиди Д.С. ФЛФ 950-М1
 70. Сяинова Д.Т. ВМК 85М21
 71. Тамилина А.В. ВМК 8103
 72. Тимкина А.А. ФлФ 951
 73. Третьякова О.А. ВМК 8302
 74. Трухина А.М. ИЭП 7102-2
 75. Усачева Ю.О. ФлФ 951
 76. Усов Ю.В. ФзФ 545
 77. Уханов А.А. ФзФ 556
 78. Цодикова А.Л. ММФ М613-2
 79. Часова В.О. ХФ 221
 80. Чугунова И.В. ЮФ 11-38
 81. Чуманкин Ю.Е. ФзФ 553М
 82. Шаина А.В. ФзФ 561М
 83. Шаталин Р.А. ФзФ 563М
 84. Шепарский Д.С. ММФ 645-2
 85. Шестакова С.Н. ВМК 8302
 86. Шпаченко Н.И. ЮФ 11-38
 87. Шульгина Я.А. ВМК 85м1

 

Списки прошедших в ССОЛ «Заря» на 2 смену:

 1. Абакумова Д.А.
 2. Абрашкин Д.А.
 3. Авдеева В.И. ИЭП
 4. Александрова Е.А. ФСН
 5. Алявдин А.В. ИИТММ
 6.  Андронов О.А. ВМК
 7. Аргудяева А.А. ФСН
 8. Балабанова Д.А. ФСН
 9. Батанова Е.В.
 10. Бахтиярова Р.Н. ФЛФ
 11. Беляева Д.А. ИИТММ
 12. Булыгина
 13. Бычкова А.А. ИЭП
 14. Вдовина А.А. ИЭП
 15. Власова М.С.
 16. Воеводин А.М. ВМК
 17. Волнушкина Е.А. ИЭП
 18. Галясная А. ЮФ
 19. Гафарова И.А. РФ
 20. Голованова Т. ИИТММ
 21. Гордеева П.Д.
 22. Грачёв А.С. ЮФ
 23. Григорьев В.И. ВМК
 24. Громазина О.А. ИИТММ
 25. Гудкова А.
 26. Демченко Н.А. ВМК
 27. Доронин Д.М. ФзФ 536
 28. Егоров А.С.
 29. Жильцов М.. ВМК 8201
 30. Западенец И. ФЛФ
 31. Зарубин А.В. РФ
 32. Захаров И. ЮФ 1126
 33. Иванова М.С. ФСН
 34. Ильичева А.А.
 35. Калачева А.Е. ФСН
 36. Калинина В.
 37. Калягин Д.А. ИЭП 712-3
 38. Камышенков И.А.
 39. Карусевич М.А. ИМОМИ 3426
 40. Кашутин Д.В.
 41. Кирьяйнен Е.П. ФСН
 42. Кислова М.Е.
 43. Клименко А.Н.
 44. Ковалева И.А. ИИТММ
 45. Козина Д.С. ММФ 658
 46. Кокуева Л.В. РФ
 47. Кондратьева В.В. ИМОМИ
 48. Корельская К.А. ИЭП
 49. Корнилов Е.А. ИЭП
 50. Костерина А.А. ММФ
 51. Костров И.
 52. Котяшова В.И. ЮФ
 53. Кочуев А.И. ВМК 8210
 54. Кривун Л.И.
 55. Криушкина О.
 56. Кротов А.А. ЮФ
 57. Кудряшова Е.
 58. Кузнецова Е.И. ИЭП
 59. Курочкина Е. ИЭП 711-9
 60. Кучев Я.
 61. Кучубаева Э.И.
 62. Лагута А.М. ММФ 635-1
 63. Лаптев Г.А. РФ
 64. Лашекевич М.Д. ИЭП 721-1
 65. Лашкевич М.Д.
 66. Лебедев А.П. ИЭП
 67. Лебедев В.А. ИИТММ
 68. Локалина Ю.П. ИЭП
 69. Лошкарева В. Дзержинский филиал
 70. Ляхова Е.С. РФ
 71. Малькова В.А.
 72. Марченко Ю. ИМОМИ
 73. Масленников А.А. ИМОМИ 3426
 74. Митина В.А.
 75. Молчанова М.А. ММФ
 76. Морозов В.Ю.
 77. Муминов Р.Ф. ВМК 8201
 78. Мухина М. Дзержинский филиал
 79. Назаровская Е.Д.
 80. Нахимович Д.М. ВМК 8210
 81. Низовцева Е.А.
 82. Орлова Д.Д. ИЭП
 83. Орлова Е.
 84. Осипова Е.В.
 85. Павлова Е. ФЛФ
 86. Пак И.И. ИЭП
 87. Паршакова И.В. ИИТММ
 88. Петушков Е.О.
 89. Пластовец В.Д. РФ
 90. Ростов П.А. РФ
 91. Румянцева Ю.Ф.
 92. Рябова А.В. РФ
 93. Савинов А.С. ИЭП
 94. Савчиц В. ЮФ
 95. Сальников А.С. ИЭП 711-5
 96. Сандомирова А.В.
 97. Селезнов А.Ф. ВШОПФ 1051
 98. Семенникова А.А. ИЭП
 99. Сентюрева Е.Н. ИЭП
 100. Смурова А.С. ИЭП
 101. Советский А.А. РФ
 102. Соколов Р.С. ФСН
 103. Сорокин А.А. ИЭП 712-3
 104. Сорокин В.В.
 105. Сысоева М.Е. ММФ 658
 106. Тарасов Е.А, ВМК 8210
 107. Татаринова Д.А.
 108. Труженникова А.А. РФ
 109. Фролова А.С. ФЛФ
 110. Хут М.Г. ФСН
 111. Чекрыгина Н.И. ИЭП
 112. Черемушкин А.А. ИЭП
 113. Черепанова Л.
 114. Череухов А.
 115. Чуркин А.В. ВМК 8101
 116. Шаликова А.Г. ФСН
 117. Шеломцева А.С.
 118. Шерстиков А.В. ММФ 643-1
 119. Шульпина А.Н. Павловский филиал 2-15ФК/14
 120. Щелманова Н.
 121. Юкса Ю. ИМОМИ

 

Списки прошедших в ССОЛ «Заря» на 3 смену:

 1. Абашина А.О. ИЭП 721-2
 2. Абрамов Н.С. ФлФ 921
 3. Адейкина Е.Д. ФлФ 951
 4. Андриеш Е.А. ЮФ 11-27
 5. Ахмеджанова Д.В. ИМОМИ 121
 6. Бабайкин А.В. Заволжский Филиал 7-Б12ЭК\16
 7. Балашов С.А. ММФ 645-2
 8. Балушева К.Е. ФсН 14-13
 9. Белов П.В. ФлФ 943
 10. Бондаренко А.Д. ММФ 612
 11. Борисова А.М. ИЭП 743-1
 12. Будник В.В. БФ 11-23
 13. Буренкова Е.А. ХФ 232
 14. Буяков М.А. ИЭП 719-1
 15. Васильченко Е.А. ИЭП 711-7
 16. Васина С.А. ИЭП 741-5
 17. Веретенникова Н.В. ХФ 223
 18. Волков М.А. ЮФ 11-23
 19. Волкова Ю.С. ХФ 213
 20. Воробьева И.А. ММФ 613
 21. Гаврилов Д.В. ВМК 8401
 22. Гаева А.А. ММФ 645-2
 23. Галкин И.С. ФКС 1622
 24. Галкина Е.А. ИМОМИ 3455
 25. Генкин И.С. ХФ 213
 26. Горшенкова Д.А. ИМОМИ 3453
 27. Громов Д.П. РФ 443
 28. Гусейнова М.А. ХФ 212
 29. Денисова Л.Д. ЮФ 11-44
 30. Добролюбова Е.В. ВМК 8311
 31. Докушкина О.А. ИЭП 7301-2
 32. Евтюшин В.Р. ВМК 8312
 33. Елесин Н.А. ММФ 612-4
 34. Еремин Р.С. Заволжский Филиал 7-Б12ЭК\19
 35. Бердикова Е.В. Дзержинский филиал 3-Б12 ЭК\19
 36. Ерешкина А.М. ХФ 213
 37. Ефимовых Д.В. ФзФ 556
 38. Житов Д.С. ХФ 253
 39. Земсков А.А.ВМК 84-12
 40. Зинкова Е.А. ФлФ 913
 41. Золотов А.А. ИЭП 721-7
 42. Иванов Л.А. РФ 428
 43. Калинин И.В. ММФ 635-1
 44. Калягин Г.В. ФлФ 913
 45. Киселева Н.Е. ХФ 22МХ
 46. Кислицына А.А. ФсН 14-53
 47. Климов А.И. ВМК 84-09
 48. Клычёва А.С. Дзержинский филиал 3-Б12 ЭК\19
 49. Князева И.В. ФлФ 913
 50. Ковтун А.А. ММФ 622
 51. Коноплёва И.Ю. ИЭП 743-1
 52. Корловский Д.В. ВМК 8401
 53. Коробкова М.Н. ХФ 025М
 54. Коротина Н.В. ХФ 213
 55. Кох Е.С. ЮФ 11-17
 56. Кравченко Т.М. ФлФ 912
 57. Крюковская Е.О. ИЭП 741\1
 58. Кудрявцев Н.Ю. ВМК 8403
 59. Кудрявцева М.Е. ИЭП 721-6
 60. Кузнецова Е.А. ФсН 14-415
 61. Кузьмина Н.Д. БФ 11-18
 62. Левин В.С. ИЭП 7402-1
 63. Мартынова Е.В. ХФ 22МХ
 64. Меликбеков А.А. ВМК 8409
 65. Молеев С.Д. ХФ 211
 66. Монахов Р.Р. РФ 453
 67. Мочкаев Д. ИЭП 732-6
 68. Нешатаев М.М. БФ 0145-9
 69. Огородников М.А. ВМК 8409
 70. Одиноков К.И. ИЭП 734\2
 71. Оленева А.А. ЮФ 11-28
 72. Палий Д.В. ХФ 224
 73. Паранюк А.Р. ХФ 242
 74. Плохов М.О. ИЭП 752\2-1
 75. Погодина А.А. ИЭП 712-4
 76. Полёткина Ю.В. ФКС 1622
 77. Пономарёва С.Н. ИЭП 741-3
 78. Почкай А.К. ММФ 632
 79. Прокофьева В.С. ФлФ 932
 80. Прокофьева Е.В. ЮФ 11-18
 81. Ратов Я.Д. ЮФ 11-4Э
 82. Романова Е.В. ХФ 214
 83. Гумерова А.Ф. ХФ 213
 84. Русинова О.А. Дзержинский филиал  3-Б11 ГМУ\20
 85. Самаркин В.О. ММФ 625-1
 86. Семенов В.В. ФлФ 948
 87. Симагина А.А. ФсН 14-12
 88. Смирнов А.Е. ФзФ 556
 89. Солин Д.В. ЮФ 11-26
 90. Солонинкин А.Н. ИЭП 753-1
 91. Сорокина Е.Д. Дзержинский филиал 3-Б11ЭК(2)\20
 92. Стадник Е.С. ФлФ 921
 93. Суслова А.В. ИЭП 743-1
 94. Тебекина Т.О. ФсН 14-12
 95. Товпыга В.С. БФ 142-3
 96. Туркин П.Н. ИЭП 741-1
 97. Федотов А.Д. ВМК 84-09
 98. Фридман Е.А. ФлФ 943
 99. Фролов Н.П. РФ 425
 100. Харитонова Д.С. ЮФ 11-22
 101. Харитонычев А.В. ХФ 242
 102. Храмцова Ю.В. ЮФ 11-18
 103. Цурка А.С. ММФ 645-2
 104. Чатаева Г.С. ВМК 8411
 105. Чикмарёв И.В. ММФ 612
 106. Шамагина Т.В. ЮФ 11-11
 107. Шемарулина А.А. ИЭП 731\7-1
 108. Широков А.М. РФ 411
 109. Широков А.П. ИЭП 715\2-1
 110. Юфина Н.В. ИЭП 759-4
 111. Яборова Е.А. ЮФ 11-18
 112. Якушева Т.С. ЮФ 1123
 113. Олейников М.Н. ФЛФ 936

 

Списки прошедших в ССОЛ «Заря» на 4 смену:

 

 1. Алексеев С.А. ИМОМИ 3428
 2. Антонов А.С. РФ 444
 3. Белоус А.М. ФСН 14-31
 4. Бобрыни Д.Ю. РФ 443
 5. Боченев А.Н. РФ 444
 6. Бочкарева В.М. ФЛФ 919
 7. Бураго П.Н. ВМК 8412
 8. Бурова Е.А. ФСН 14-33
 9. Бутакова Е.Ю. ММФ 621
 10. Голубева Ю.А. ФСН 14-33
 11. Голубь В.Д. РФ 440
 12. Гончарова А.А. РФ 443
 13. Гриченко Д.М. РФ 444
 14. Джартаева Е.Д. ФЛФ 919
 15. Калиничева А.А. ФСН 14-33
 16. Катаев Р.Д. ВМК 8211
 17. Киселева П.А. ФЛФ 925
 18. Кобликов Р. РФ 444
 19. Коршунова ИМОМИ 3434
 20. Кулакова Е.А. ИМОМИ 3428
 21. Махалова Н.О. РФ 443
 22. Мошкова Д.А. ИМОМИ 3428
 23. Петрова У. ФЛФ 913
 24. Потапов С.Д. ВМК 8111
 25. Пылунина О.С. ФЛФ 919
 26. Рудь В.Я. ИМОМИ 3428
 27. Рябинина Я.Е. ВМК 8409
 28. Сергунина А.А. ФЛФ 919
 29. Сусарева В.А. РФ 410
 30. Томарева Д.А. ФСН 14-33
 31. Холщова А.С. ФСН 14-33
 32. Храмцов А.А. Дзержинский филиал 3-Б11 Ю\2
 33. Четверикова С.Б. ФЛФ 925
 34. Шайкина А.А. ВМК 8302

 

 

 

Другие события
Фото
Видео